Trening

Er du av den typen som liker å trene, da har Trondheim mange gode tilbud.

SiT har egne treningsstudioer på Gløs, Moholt, Portalen og Dragvoll. Her arrangeres det også mange ulike gruppetimer du kan melde deg på. NTNUI har også et bredt utvalg av idretter som kan prøves ut, på mange ulike nivåer.

Hvis dette blir for meget så frykt ikke, mange linjeforeninger har mer lavterskel interessegrupper som driver med mye rart. I Abakus kan man for eksempel delta i cageball eller håndball, men her er det bare fantasien som setter grenser. Er du interessert i en idrett det ikke eksisterer en interessegruppe for i linjeforeninga, samle sammen noen folk og lag en gruppe da vel! Her er det uendelige muligheter.