Ordliste

 • Koke: I Trondheim er det stor kultur for å dele arbeidet sitt. Å koke vil egentlig bare si at du skriver av en annen.
 • Konte: Det er når du stryker og må ta opp eksamen igjen, da kan du si at du må konte (de aller fleste fag har ekstra eksamener før høstsemesteret for de som strykker, og disse kalles kontinuasjonseksamener, eller konter).
 • Studass: Studentassistent som ofte er et tilbud til studentene, litt som skolehjelp. Disse er studenter som tidligere har tatt faget, og ofte har gjort det relativt bra i det.
 • Undass: Undervisningsassistent er studenter som hjelper til med undervisning. Denne stillingen er over studassene.
 • Vitass: Vitenskapelig assistent er på mange måter nærmest en foreleser. Denne stillingen er over undassene.
 • Studentbevis: Bevis du har på at du er student, du får et kort som brukes som adgangskort på skolen, men dette fungerer ikke som gyldige studentbevis. Det finnes derimot i Studentbevis-appen. Husk å ta med dette slik at du kan få studentrabatter.
 • Lesesal: En annen forkortelse som ofte blir brukt er sal. Dette er et sted hvor studenter kan sitte og jobbe, med ro rundt seg.
 • Genfors: Forkortelse for generalforsamling. Dette er på en måte "Stortinget" for foreninger, der regler blir vedtatt, og valg blir tatt.
 • Lambo: En slager du bør lære deg når du begynner i Trondheim. Denne ommer ofte på vors hvor du skal chugge og sammen synge en sang som heter Lambo.
 • dt: DownTown. Et utested i Trondheim der mange tilbringer torsdagene sine (da er det gratis inngang).
 • SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim. Studentveldferdsorganisasjon for studenter, som har et bredt tilbud for studenter som: treningssentre, bolig, helsetjeneste, kantine, barnehageplass og økonomisk støtte til studentfrivilligheten.
 • Verv: Frivillig arbeid man kan ta på seg i linjeforeningen, NTNUI, Samfundet, eller utallige andre steder.
 • Linjeforening: Organisasjon for studenter som går samme studie, hovedfunksjonen er å fremme det sosiale og tilknytningen til arbeidslivet.
 • Studentergalla/galla: Ball for studenter der du tar på det fineste du har, gjerne med daljer.
 • Daljer: Forkortelse for medaljer. Disse daljene får du etterhvert for å delta på ulike aktiviteter, eller for å være med i ulike verv.
 • Samfundet/huset: Studentersamfundet i Trondheim. ette er den store runde røde bygningen du kan se like over broen, her er mye av utelivet til studentene.
 • UKA: Kulturfestival i Trondheim som arrangeres i måneden oktober hvert andre år (oddetall).
 • ISFiT: Internasjonal studentfestival i Trondheim, hvor studenter fra overalt i verden blir invitert til å delta på en kulturell festival.